Legoarbete-Montering-Webbshop 

Produkter som kräver viss montering/slutmontering/legoarbete /plock
innan
 
leverans har vi mångårig erfarenhet av.  En ökning av webbshops-hantering har vi glädjen att administrera.

 

Specialemballage

I det egna snickeriet anpassar vi emballagen efter kundens önskemål.

IT-baserad lagerhållning

 

Full kontroll på lagersaldot oavsett var kunden än befinner sig i världen.
        
      

 

  

Vi är även ombud för Bussgods. Här kan du skicka och hämta gods, vi hanterar även pall.